www.philatelia-alosta.be - Officiële Website Koninklijke Postzegelkring Philatelia Alosta
Maandag 26-01-2015
Statutaire Vergadering
timmermans
alitech
Laatste Update :
 09-01-2015

Een dankwoordje van onze voorzitter


13 September, 2014| Bart Cappelle


Philatelia Alosta moet terug afscheid nemen van een van haar monumenten. Op 74-jarige leeftijd, overleed onze Ondervoorzitter Alfons Abbeloos in het bijzijn van zijn kinderen in het O.L.V. te Aalst.

Fons was meer dan dertig jaar bestuurslid waarbij hij voor het grootste deel de taak van Ondervoorzitter waarnam. Hij was een van de drijvende krachten van de Internationale Ruilbeurs en menig andere project en dienst van Philatelia. Fons vatten in enkele zinnen en woorden is niet gemakkelijk. Hij was een uitgesproken filatelist die zich de laatste jaren toegelegd heeft op de postgeschiedenis voor 1910 van Aalst, en vooral zijn Erembodegem. Hij heeft over dit onderwerp verschillende gewaardeerde publicaties op zijn naam staan, met als hoogtepunt het boek over de postgeschiedenis van Erembodegem, uitgegeven in 2012; ten voordele van de Postzegelkring. Ook dat typeerde Fons: zijn eigenbelang was ondergeschikt aan het belang van de Kring en zijn naasten. Hij heeft me dikwijls gecorrigeerd als ik het over "zijn” boek had. Voor hem was het een boek van de Kring. Hij werkte tot kort voor zijn dood aan een andere studie over Aalst en haar deelgemeenten; een werk dat nu onvoltooid achter blijft. Hij was ook de drijvende kracht achter de uitgifte van de postzegels met Keizer Kamiel, een actie die bijna afgerond is, maar waarbij het noodlot gewild heeft dat hij het resultaat niet meer mag meemaken.

Door zijn wilskracht en doorzettingsvermogen heeft hij op een aantal cruciale momenten in de geschiedenis van Philatelia Alosta, het voortbestaan van de Kring verzekerd, daarin bijgestaan door zijn echtgenote Anita en zoon Guy, die zich met dezelfde passie en doel inzetten voor de Kring. De laatste tijd, droeg Fons meer en meer taken over aan de collega bestuursleden.

Met Fons’ overlijden verliest onze Kring, een van haar sterkhouders en steunpilaren. De collega bestuursleden wensen Anita, Guy en Carine en zijn andere dierbaren en vrienden heel veel sterkte.

Bart Cappelle
Voorzitter Philatelia Alosta